Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Publikácie

Nie

Martin Benka: Odev môjho ľudu

BAJCUROVÁ, K. – BENŽA, M.: Martin Benka: Odev môjho ľudu. Trenčín : Vydavateľstvo Q-EX, a. s. 2006. ISBN 80-969598-0-2, 232 s.

Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod

BUŽEKOVÁ, T.: Za horama, za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod. Senica : ER-PRINT, a.s. : Ústav etnológie SAV 2007. ISBN 978-80-969056-2-1, 112 s.

Malý etnopolitický slovník

BENŽA, M.:  Malý etnopolitický slovník. Bratislava : Zing Print s.r.o. 2005. ISBN 80-88997-28-3, 43 s. 

E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít

LUTHER, D. (Ed.):  E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií  identít. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-88997-32-1. 192 s. 

Židovská komunita po roku 1945

SALNER, P. (Ed.): Židovská komunita po roku 1945 (zost. P. Salner). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006. ISBN 80-88997-33. 184 s. 

Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie

KREKOVIČOVÁ a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie.  Bratislava : SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3, 142 s. (vyšlo v r.2006).

Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc.

KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J.  (Ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. K  jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15.  Bratislava : Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR 2006. ISBN 80-969427-4-3, 214 s. 

Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja

DANGLOVÁ, O.: Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Bratislava : Zing Print 2006.  ISBN 80-88997-30-5, 189 s. 

Publikácia vychádza z etnologického výskumu vybraných vidieckych komunít na Slovensku po roku 1990.

Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto

KILIÁNOVÁ, G.: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava : Ústav etnológie SAV a SAP 2005. ISBN 80-88880-68-8, 148 s. (vyšlo začiatkom roka 2006).

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II.

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, s. 193 a s. 283.