Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia

13.11.2013
Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje workshop autorov pripravovanej publikácie "Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia". Workshop sa uskutoční 13.11.2013 od 13:00 - 16:00 hod. v Dome Európskej únie na Palisádach č. 29 v Bratislave. 
V bežnom aj politickom jazyku sa často používajú termíny ako inklúzia, exklúzia,marginalizácia, segregácia a ďalšie bez toho, aby sa poznali konkrétne príklady spolužitia z praxe. Cieľom publikácie je tieto termíny naplniť konkrétnym obsahom prameniacim z empirických vedeckých výskumov. Hlavnou ideou publikácie je skúmanie foriem vzájomného spolužitia v historickej a súčasnej perspektíve na konkrétnych témach zo spoločenskej, politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti.

Podujatie je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je financované z projektu VEGA č. 2/0014/11.

Galéria: