Seminár o systematizovaní kvantitatívnych dát o migrantoch a etnických menšinách

Náš kolega Daniel Škobla sa 5.-8. marca 2019 zúčastnil pracovného semináru v rámci medzinárodného projektu vedecko-technickej spolupráce zameraného na systematizovanie kvantitatívnych dát o migrantoch a etnických menšinách.
Seminár sa uskutočnil na Univerzite v Palerme a zúčastnilo sa ho približne 50 výskumníkov a výskumníčok ako aj zástupcov mimovládneho sektora z viac ako 25 krajín Európy. V rámci projektu, ktorý je súčasťou programu Horizont 2020 sa vytvorila funkčná sieť vedeckých pracovísk z krajín EÚ, ktoré sa venujú otázkam migrácie a integrácie etnických minorít. Viac info nájdete na http://www.ethmigsurveydatahub.eu/
Galéria: 
Nie