Seminár pre študentov zo Syracuse University

17.-19. 9. 2017
Ústav etnológie SAV (ÚEt SAV) zorganizoval v dňoch 17. - 19. septembra pre študentov zo Syracuse University odborný program v rámci seminára Negotiating Identities Across Europe's Borders, ktorý bol súčasťou ich študijnej cesty po strednej Európe.
Táto študijná cesta, v rámci ktorej navštívili Budapešť, Viedeň, Bratislavu, Prahu a Wroclav, je súčasťou semestrálneho programu Exploring Central Europe: History, Memory, and Identity Across Borders. ÚEt SAV sa na organizácii tohto podujatia podieľal vďaka spolupráci s International Institute for the Study of Culture and Education at the University of Lower Silesia vo Vroclavi a bol autorom formátu slovenskej časti tohto seminára.

 
Vedeckí pracovníci ÚEt SAV zabezpečili pre skupinu študentov odborný program študijnej cesty v Bratislave, od úvodnej prehliadky historického centra Bratislavy s odborným výkladom Ľubice Voľanskej, zameraným na multikultúrnu históriu mesta, cez série vedeckých prednášok až po stretnutia a diskusie s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku. Odborný seminár sa uskutočnil aj vďaka Kancelárii Verejnej ochrankyne práv (ombudsmanky), ktorá poskytla svoje priestory.
 
V pondelok dopoludnia si študenti vypočuli prednášku od Ľubice Voľanskej, ktorá bola zameraná na postavenie Slovenska a Slovákov v rámci historicko kultúrnych vzťahov v strednej Európe. Gabriela Kiliánová nadviazala na túto prednášku prípadovou štúdiou o Hrade Devín a symbolike, ktorú toto miesto predstavuje pre identitu a pamäť Slovákov, Maďarov a Nemcov. Monika Vrzgulová potom pokračovala prednáškou o výskume spomienok na holokaust a jeho širšími súvislosťami pre súčasný diskurz na Slovensku. Tomáš Hrustič úvodný prednáškový blok zakončil prednáškou o histórii Rómov na Slovensku a v strednej Európe a ich postavení a angažovaní sa vo verejnom a politickom dianí v súčasnej spoločnosti.
 
Popoludní sa americkí študenti stretli so zástupcami mimovládnych organizácií a prostedníctvom diskusného formátu World Cafe mali možnosť rozprávať sa s nimi o zameraní práce zúčastnených organizácií. Diskusia sa uskutočnila v Krajanskom centre Kalab a zúčastnili sa jej predstavitelia organizácií ako Člověk v ohrození, Nadácia Milana Šimečku, OZ Živica, OZ eduRoma. Diskusie sa tiež zúčastnil zástupca Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Študenti ocenili formát diskusie, ktorý im umožnil osobnú interakciu s diskutujúcimi v malých skupinkách. Po diskusii ešte absolvovali komentovanú prehliadku Bratislavského hradu.
 
V utorok seminár pokračoval zaujímavými prednáškami Zuzany Bargerovej o každodennej realite imigrantov na Slovensku a Adama Wiesnera o rodovej diverzite v globálnom a domácom kontexte. Popoludní študenti prezentovali svoje práce, ktoré si mali za úlohu pripraviť na základe reflexií rôznorodých fenoménov, s ktorými sa stretli počas ich študijnej návštevy Budapešti, Viedne a Bratislavy. Po skončení bratislavskej časti seminára študenti pokračujú návštevou Prahy a výjazdová seminár ukončia na univerzite vo Vroclavi, kde strávia i zvyšok semestra. 

Galéria: