Skobla na konferencii na Sociologickom ústave

Dňa 21. júna náš kolega Daniel Škobla vystúpil s príspevkom Infraštruktúra zdravého života a dostupnosť pitnej vody na interdisciplinárnej konferenci organizovanej Sociologickým ústavom SAV, projektom Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe, sekciou metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Friedrich Ebert Stiftung na konferencii Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance. Cieľom konferencie bolo zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských, lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí, vykonať kritický odpočet pokroku Slovenska v znižovaní chudoby detí a upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí. Vo svojom príspevku sa D. Škobla venoval problematike nedostatku pitnej a úžitkovej vody pre rómske domácnosti žijúce v prostredí izolovaných osád.

 
linka na web konferencie  http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2844&r=1

 
Galéria: 
Nie