Slavistická folkloristika na rázcestí


Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane, august 2003. PROFANTOVÁ, Z. (Ed.). Etnologické štúdie 10. Bratislava : Ústav etnológie Slovenská akadémia vied, vydal Tomáš Písecký ARM 333, 2003, 116 s. I SBN 80-89069-10-X.