Slovensko a jeho identita

Vnútroústavný projekt

Slovakia and its identity

Číslo projektu: 23/2010

Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.,

Zástupkyňa vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc.,

Riešitelia: Alžbeta Gazdíková, PhDr., Eva Pančuhová, PhDr., Daša Ferklová, PhDr.

Doba riešenia projektu: 1.1.2010 - 30.12.2012

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: