Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

4.–5.11. 2008

Odborné sympózium zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave a zúčastnilo sa ho 8 zahraničných a 5 domácich účastníkov.

Miesto konania: Pezinok

Členovia organizačného výboru: M. Benža, P. Slavkovský