Slovenský národopis 2005/1


ŠTÚDIE

TORSELLO, Davide: Neviditeľné základy dôvery. Domáca produkcia, práca a výmena na slovenskej dedine
FERENCOVÁ, Michaela: Spomienkové slávnosti: Ako inštitúcie ovplyvňujú identifikačné procesy
PÁCALOVÁ, Jana: Rozprávka medzi oralitou a literaritou (Sonda do štýlu rozprávok)

MATERIÁLY

MEŠŠA, Martin: Problematika etnomuzeológie v päťdesiatich ročníkoch časopisu Slovenský národopis