Slovenský národopis 2006/360. VÝROČIE ÚSTAVU ETNOLÓGIE SAV

KILIÁNOVÁ, Gabriela – VRZGULOVÁ, Monika: Obzretie a pohľad do budúcnosti
MARCELLI, Miroslav: Chvála symetrie alebo aj my sme oni

ŠTÚDIE

BOTÍKOVÁ, Marta: Prehľad tematiky neroľníckej rodiny v slovenskej etnológii v 2. pol. 20. storočia
BARÁTOVÁ, Jarmila: Rodina v súčasnosti
BÚRIKOVÁ, Zuzana: Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenských au pair nepáči

MATERIÁLY

DRÁL, Peter: Obraz Róma v tradičnom slovenskom folklóre a v súčasných slovenských médiách

DISKUSIA

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: K charakteristike vlastivedných monografií obcí ako zdroja poznania
BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Niekoľko poznámok k monografiám obcí a regiónov