Slovenský národopis 2007/1


ŠTÚDIE

PENČEV, Vladimír: Paradoxy a (ne)paradoxy alebo o komunite bulharských Slovákov  
PARÍKOVÁ, Magdaléna: Starí rodičia a rodina v urbánnom prostredí (na príklade Bratislavy)
KADLEČÍK, Dušan: Kolektivizácia poľnohospodárstva a jednotné roľnícke družstvo ako sociálny jav na slovenskej dedine v druhej polovici 20. storočia

MATERIÁLY

HLINČÍKOVÁ, Miroslava: Skupinová identifikácia Slovákov z Bulharska (na príklade komunity reemigrantov v Trnave)
ZMETÁK, Igor: Etnografické správy slovenskej proveniencie o prírodných národoch v historických knižničných dokumentoch XVIII. storočia
POPJAKOVÁ, Dagmar: Proces formovania priemyselnej štruktúry Šariša v kontexte jeho celkového ekonomického rozvoja