Slovenský národopis 2011/1


Prvé číslo Slovenského národopisu v kalendárnom roku 2011 sa opiera hlavne o aktuálne výsledky folkloristických výskumov, tak ako boli prezentované účastníkmi medzinárodnej konferencie Folklórne žánre a sociálna komunikácia v Bratislave.
 

ŠTÚDIE

PANCZOVÁ, Zuzana: Konšpiračné teórie a ich argumentačné stratégie ako príklad ideologických diskurzov
POSPÍŠILOVÁ, Jana – UHLÍKOVÁ, Lucie: Dětská folklorní komunikace v rýmech – možnosti interdisciplinárního výskumu
STEVANOVIĆ, Lada: Matka vlasť a jej deti – konštrukcia národa a gendru na príklade Jugoslovenče – časopisu pre deti v kráľovstve Juhoslávia

MATERIÁLY

KRAFCIK, Patricia A.: Hľadanie hraníc folklóru: Americká folkloristická spoločnosť

DISKUSIA

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Lidová tradice nebo tradice lidí?

VYHRADENÉ PRE

KLÍMOVÁ, Dagmar: Rusíni (Z mých sběratelských vzpomínek)