Slovenský národopis 2015/1


Prvé číslo Slovenského národopisu v roku 2015 prináša tri zaujímavé články: z oblasti komparatívnej folkloristiky (od Józsefa Liszku), o kooperácii roľníkov v Srbsku (Martin Hulín), aj o kognitívnych základoch postupov proti urieknutiu (Jana Melúchová). K tomu patrí aj výnimočne veľké množstvo správ a recenzií. 

Prílohy: