Slovenský národopis bol zaradený do databázy Emerging Sources Citation Index

S potešením Vám oznamujeme, že časopis Slovenský národopis, vydávaný Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, je od  začiatku novembra 2018 evidovaný v databáze Emerging Sources Citation Index (ESCI). Ide o jednu z databáz Web of Science.  Clarivate Analytics nás informoval, že zaradenie do databázy sa vzťahuje spätne na celý ročník 2018, čiže od čísla 1/66.

 

Nie