Slovenský národopis v databáze ProQuest

Časopis Ústavu etnológie Slovenský národopis je evidovaný v ďalšej veľkej medzinárodnej databáze - ProQuest. 
ProQuest je platformou združujúcou 25 vlastných populárnych databáz ako i ďalšie špecializované databázy. Poskytuje informácie pre viac ako 160 vedných odborov vrátane obchodu a ekonomiky, vedy a techniky, medicíny a zdravia, literatúry a jazykovedy, spoločnosti a kultúry, umenia a histórie. Viac informácií o tejto databáze nájdete na slovenskej webstránke ProQuest Central TU
Nie