The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989


The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2006. ISBN 80-224-0926-X., 466 s. (vyšlo v r.2007) Anglická verzia zborníka, ktorý vyšiel v roku 2005. (ZBORNÍK)