SN v EBSCO

Na prelome augusta a septembra roku 2013 podpísal Slovenský národopis licenčnú zmluvu so spoločnosťou EBSCO, ktorá je popredným svetovým databázovým agregátorom a predplatiteľským agentom.
Táto spoločnosť so sídlom v USA poskytuje prístup do viac ako 300 vedeckých a výskumných databáz a okrem iných zdrojov zahŕňa i viac ako 350 000 elektronických časopisov. Ponúka i širokú paletu odborných služieb súvisiacich s uchovávaním a sprístupňovaním vedeckých informácií v rámci vedeckých pracovísk, škôl a knižníc.

-zp-,ÚEt SAV

Nie