Sociokultúrna zmena a adaptívne stratégie v kontexte spoločenskej transformácie

3. 12. 2010

Odborný seminár zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v rámci grantu VEGA a zúčastnilo sa ho 15 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Organizačná príprava: J. Podoba