Soziale Netzwerke uns soziales Vertrauen in den Transformationsländern

7.–10.10.2004
Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV, Univerzitou Komenského v Bratislave a FOROST. Na podujatí sa zúčastnilo 19 zahraničných a 3 domáci prednášatelia a dve desiatky hostí.

Miesto konania: Smolenice

Členka organizačného výboru: Ľ. Herzánová