Správna rada

Vedecká rada ÚESA SAV v. v. i. vyhlásila na 1.2.2022 voľby do Správnej rady ÚESA SAV, v. v. i. Voľby sa odohrajú podľa Vzorového volebného poriadku na funkciu člena Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied zo dňa 16. 5. 2018 a v zmysle Dodatku č. 1 k tomuto poriadku zo dňa 22. 11. 2021, plniac náležitosti článku 3, odsek 3, o vyhlásení voľby.

Do 26.1. 2022 predložili kandidatúru nasledujúce kandidátky (abecedne):

Soňa Gyárfáš Lutherová
Branislava Kolesárová
Jaroslava Panáková
Monika Vrzgulová

Vedecká rada ÚESA SAV v. v. i. konštatovala, že kandidátky naplnili stanovené podmienky svojej kandidatúry. Ich písomné prezentácie predstavy o pôsobení v Správnej rade UESA SAV v. v. i., ako aj menoslov oprávnených voličov/voličiek nájdete v prílohách nižšie.

Voľby do Správnej rady prebehnú online a oprávneným voličom/voličkám príde link elektronickou poštou. 

  

Nie