Spustenie slovenskej stránky medzinárodného informačného portálu Podunajský kompas

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied dňa 28.9. 2018 oficiálne sprístupnil slovenskú stránku medzinárodného informačného portálu Podunajský kompas, ktorý má slúžiť ako virtuálny sprostredkovateľ informácií pre cudzincov a poskytovateľov verejných služieb pre imigrantov na Slovensku. Oficiálne spustenie Podunajského kompasu sa uskutočnilo na Svetový deň za právo vedieť, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV pri tejto príležitosti prezentoval Podunajský kompas zástupcom médií na tlačovej konferencii i laickej a odbornej verejnosti prostredníctvom one-stop-shop centra na festivale LINGVAFEST v dňoch 28.-29. 09. 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Podunajský kompas je inovatívna webová stránka pre nových obyvateľov Slovenska alebo ktorejkoľvek krajiny podunajského regiónu (http://sk.danubecompass.org/). Mnohojazyčná internetová stránka na jednom mieste sústreďuje informácie o pobyte, vzdelávaní sa, podnikaní, hľadaní si práce či učení sa úradného jazyka novej krajiny pre všetkých 8 krajín zapojených v projekte - SR, CZ, DE, AT, HR, SRB, SLO, HU.

Stránka obsahuje aj zrozumiteľné návody, ako postupovať na úradoch či aké formuláre použiť. Údaje o Slovensku sú k dispozícii v slovenčine, angličtine, vietnamčine, srbčine a ukrajinčine. Podunajský kompas v 6 kapitolách prehľadne a jednoducho prezentuje také aktuálne informácie, o ktoré majú migranti a zamestnávatelia tradične veľký záujem, napr. z oblasti príchodu a pobytu, pracovného trhu, formy podnikania, vzdelávania, každodenného života, zdravotných služieb a výučby slovenčiny.

Cudzinci sa dozvedia napríklad aj to, na koho sa treba obrátiť v prípade diskriminácie na pracovisku či ako sa zapojiť do spoločenského života vo väčšinovej spoločnosti. Zamestnávatelia dostanú informáciu z prvej ruke o procesoch a formách zamestnania cudzincov.

Webová stránka je súčasťou projektu EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020 Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (akronym DRIM, č. DTP 1-1-183-4.1), spolufinancovaného fondmi Európskej Únie ERDF a IPA.

Mediálne výstupy o spustení Podunajského kompasu.

 

Galéria: 
Nie