Stretnutie s veľvyslancom z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Po vzájomnom dohovore navštívil dňa 17.1.2018 pôdu slovenského partnera projektu DRIM - Ústav etnológie SAV - slovenský veľvyslanec s osobitným poverením (migrácia) z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Jaroslav Chlebo. Na Ústave etnológie mu projekt DRIM obšírne prezentovali jeho projektová manažérka Tatiana Podolinská a tematický expert Boris Divinský. Dôkladne oboznámili veľvyslanca o podstate a význame projektu, jeho časovom vymedzení, cieľoch, medzinárodnom kontexte, doterajších výstupoch, plánovaných krokoch - najmä o medzinárodnej informačnej platforme pre migrantov Podunajskom kompase. Následne obe strany podrobne diskutovali praktické využitie projektových výstupov aj štátnymi inštitúciami SR, kde veľvyslanec Chlebo prisľúbil pomoc za svoj rezort. Týmto stretnutím sa nadviazala intenzívnejšia spolupráca medzi oboma inštitúciami v prospech projektu DRIM v krajine.
Galéria: 
Nie