Terchovská muzika v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

Medzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v azerbajdžanskom Baku 5. decembra 2013 schválil Terchovskú muziku na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.
Na zasadnutí s viac ako 800 delegátmi zo 100 krajín sveta Slovensko reprezentovala delegácia v zložení Juraj Hamar, predseda Rady Ministra kultúry pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie SAV, ako aj Ťažká muzika z Terchovej, v zložení Ján Miho, Alojz Mucha,  Vincent Krkoška, Ladislav Hanuliak a Rudolf Patrnčiak, doprevádzaná starostom Marianom Zajacom.

Zapísanie na zoznam znamená medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. Súčasne sa im poskytuje medzinárodná podpora a ochrana.

Fotografie z podujatia nájdete v prílohe.

-ľv-, ÚEt SAV

Nie