Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku

28. 12. 2007

Odborný seminár pri príležitosti výstavy Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku. Podujatie zorganizovalo Slovenské národné múzeum v Martine a Ústav etnológie SAV v Bratislave. R. Stoličná z ÚEt SAV bola autorkou libreta výstavy, spoluorganizátorkou seminára a editorkou odborného zborníka zo seminára. Podujatia sa zúčastnilo 7 zahraničných a 51 domácich účastníkov.

Miesto konania: Martin

Členka organizačného výboru: R. Stoličná