Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty

Bilaterálny projekt

Transformation of culture and society in Serbia and Slovakia. Contemporary processes and historical contexts

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Gabriela Kiliánová, DrSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2014 - 31.12.2019

Typ projektu: