Udelenie ceny Národopisnej spoločnosti Slovenska kolektívu autorov za publikáciu Žili sme v socializme I.

Národpisná spoločnosť Slovenska pri SAV udelila cenu v kategórii Publikácia za obdobie 2011 - 2013 Mgr. Zuzane Profantovej, CSc. a kolektívu autorov za publikáciu Žili sme v socializme I. Kapitoly
z etnológie každodennosti
.

Kolektív autorov tvoria: ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - BELIČKOVÁ, Katarína - BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - BOBULOVÁ, Lenka - MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Katarína - OLŠAVSKÁ, Miriam - PARÍKOVÁ, Magdaléna - PROFANTOVÁ, Zuzana - ŠEBO, Dušan.

Informácie o publikácii nájdete TU.

Galéria: 
Nie