Ukončené projekty

Nie

​Wissenschaftliches Netzwerk zum Thema „Mitteleuropa' zwischen politischen Ordnungskonzepten und ästhetischer Legitimation.“

2005 - 2007

Multilaterálny projekt
Evidenčné číslo projektu: PR706/2-1 
Koordinátor a nositeľ projektu: TU Dresden 

​Das Tagebuch als Mittel zur Selbstreflexion in Österreich seit 1950

2006 - 2007

Výskum autobiografickej a denníkovej tradície vo Viedni (resp. v Rakúsku) obohatený o porovnanie so situáciou v Bratislave (resp. na Slovensku), v spolupráci s Mag. Mariou-Luise Freithofnig 
Evidenčné číslo projektu: List z Magistrátu mesta Viedeň s evidenčným číslom MA 7 – 4391/06 zo dňa 13.10.2006 

​Exploratory Workshop and Network Building on Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European

2007

V4 Urban Spaces (International Visegrád Fund Small Project).
Evidenčné číslo projektu: Projekt na rok 2007. Podaný 1.12.2006
Nositeľ projektu a koordinátor: Research Institute of Ethnic and Minority Studies of HAS, Budapešť (HU) 

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 – 2006

Centrum Excelentnosti SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV

Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

2004 – 2006

VEGA projekt - Nationalism in Archaelogy, Ethnology and Historiography in Slovakia, and Hungary
Meno zodpovedného riešiteľa: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (FF UK) 
Zástupkyňa vedúceho projektu: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 – 2006

Projekt Centrum Excelentnosti SAV: Collective Identities in Modern Societies. Central European Region
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV 

Sociálne aspekty kvality života v panelových sídliskách Bratislavy

2004 – 2006

Číslo projektu: 1/2004
Vedúca projektu: Zuzana Beňušková, PhDr. , CSc.

Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

2004 – 2006

Číslo projektu: 2/2004
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

2004 – 2006

Číslo projektu: 7/2004
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.
Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.