Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV obnovil partnerstvo s európskou výskumnou infraštruktúrou DARIAH-EU

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV s potešením oznamuje, že na ďalšie dva roky uzavrel zmluvu o spolupráci s európskou výskumnou infraštruktúrou DARIAH-EU (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).
„Je pre nás mimoriadna príležitosť privítať nášho prvého slovenského spolupracujúceho partnera,“ povedal Edward Gray, ktorý je v DARIAH-EU zodpovedný za koordináciu národných iniciatív. K tomu dodáva: „Umožní nám to lepšie prepojiť výskum ÚESA SAV s európskou oblasťou digitálnych humanitných vied a vzájomne ťažiť z odborných znalostí v oblasti digitálneho uchovávania.“

DARIAH-EU je európske konzorcium pre výskumné infraštruktúry (ERIC), ktorého poslaním je poskytnúť vedecko-výskumným komunitám digitálne metódy na vytváranie, prepájanie a zdieľanie poznatkov o spoločnosti a kultúre. Okrem 20 členských štátov a jednej pozorovateľskej krajiny udržiava DARIAH-EU takisto sieť spolupracujúcich partnerov v nečlenských krajinách.

“Teší nás spolupráca s DARIAH-EU najmä z dôvodu ďalšieho rozvoja a posilňovania mladej slovenskej komunity digitálnych humanitných vied. Bude pre nás veľmi užitočné stať sa súčasťou tohto otvoreného a dynamického medzinárodného spoločenstva,“ povedal Andrej Gogora, vedúci oddelenia Vedeckých zbierok ÚESA SAV.


Obr. 1: Jedinečná zbierka textových výskumných správ z etnologického a antropologického terénneho výskumu pracovníkov ÚESA SAV po archívnom spracovaní, chemickom ošetrení vo fumigačnej komore a kompletnom archívnom prebalení (1.520 dokumentov).

Súčasťou integrácie ÚESA SAV do DARIAH-EU je najmä spolupráca s pracovnou skupinou pre udržateľné spracovávanie a zverejňovanie metadát (Sustainable publishing of (meta)data Working Group). ÚESA SAV takisto podľa zmluvnej dohody pripraví učebné materiály a praktické návody týkajúce sa digitálnej archivácie a správy špecifických etnografických vedeckých zbierok a to na hostiteľskej platforme DARIAH-Campus.

„Máme záujem zapojiť sa do medzinárodnej výmeny najmodernejších poznatkov a technológií, najmä v oblasti digitálneho archivovania a kurátorstva. Praktické skúsenosti a usmernenia v odborných postupoch, ktoré sú pre aktivity Vedeckých zbierok ÚESA SAV problematické budú veľmi prospešné pre splnenie našich ďalších cieľov.“ povedal Andrej Gogora.

Obr. 2: Proces digitalizácie zbierky textových výskumných správ na profesionálnom vertikálnom skeneri v oddelení Vedeckých zbierok ÚESA SAV.

Okrem toho má ÚESA SAV ambíciu byť vedúcou inštitúciou pre organizovanie budúcich aktivít v DARIAH-EU na Slovensku. Na národnej úrovni sú digitálne humanitné vedy v štádiu vývoja, preto očakávame, že spolupráca s DARIAH-EU pomôže konsolidovať a posilniť komunitu digitálnych vedcov. Vnímame to ako dôležitú prípravu pre budúce vytvorenie národného konzorcia a žiadosť o plné členstvo v DARIAH-EU.

Správa DARIAH-EU: https://www.dariah.eu/2021/11/15/the-institute-of-ethnology-and-social-anthropology-at-the-slovak-academy-of-sciences-joins-dariah-as-cooperating-partner/

Galéria: 
Nie