Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV sa stal spolupracujúcim partnerom DARIAH ERIC

 

Európska výskumná infraštruktúra DARIAH ERIC, ktorá podporuje digitálny výskum v humanitných vedách prijala troch nových spolupracujúcich partnerov. Okrem univerzít v britskom Exeteri a švédskej Uppsale sa ním stal aj Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV.
Na Valnom zhromaždení DARIAH, ktoré sa konalo 20.5. 2019 vo Varšave bol Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV (ÚESA SAV) jednohlasne prijatý za spolupracujúceho partnera po dobu dvoch rokov. ÚESA SAV je vôbec prvou slovenskou inštitúciou, ktorá vstúpila do tejto prestížnej európskej výskumnej infraštruktúry.

DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) je jednou z európskych výskumných infraštruktúr, ktoré podporuje Európska komisia. Jej hlavným cieľom je vytvoriť a udržiavať najmodernejšiu infraštruktúru pre digitálny výskum a výučbu v humanitných vedách. Podľa stanov DARIAH ide najmä o výskum a aplikáciu výpočtových metód a digitálnych nástrojov v humanitných vedách, tak aby umožnili klásť nové výskumné otázky. V tejto infraštruktúre má dôležitú funkciu budovanie a prepájanie digitálnych zdrojov humanitných vied, s cieľom zlepšiť a zefektívniť výskumné možnosti a vedecké výstupy. DARIAH je takisto o výmene odborných vedomostí, expertíz a metodologických praktík digital humanities medzi rôznymi vedeckými oblasťami a humanitnými disciplínami.

Slovenská republika nie je členom DARIAH, preto ÚESA SAV vstupuje do tejto infraštruktúry ako spolupracujúci partner. Táto pozícia umožňuje ÚESA SAV priamo spolupracovať s jednotlivými DARIAH pracovnými skupinami, pričom získava prístup k viacerým DARIAH virtuálnym službám a k sieti špičkových odborníkov na digital humanities. Počiatočným cieľom ÚESA SAV je s priamou podporou DARIAH nájsť vhodnú formu ďalšieho budovania infraštruktúry pre digitálny výskum v humanitných vedách na Slovensku. ÚESA SAV, ako prvá slovenská inštitúcia v DARIAH, bude takisto koordinovať slovenskú digital humanities komunitu s víziou plného členstva Slovenskej republiky v DARIAH ERIC.

Link: https://www.dariah.eu/2019/05/31/dariah-welcomes-three-new-cooperating-partners/

Text: Andrej Gogora, PhD.
 

Galéria: 
Nie