Úvod do gnosticizmu


BUŽEKOVÁ, T.: Úvod do gnosticizmu, 2005. Online na: www.quiniverse.sk/buzekova/lectures (VYSOKOŠKOLSKÝ UČEBNÝ TEXT)