Úvodný seminár InovEduc v Košiciach

V dňoch 7.-11.12.2015 sa v Košiciach uskutočnil úvodný seminár v rámci projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - InovEduc, ktorého partnerom je aj Ústav etnológie SAV prostredníctvom Ľubice Volanskej.
Zúčastnilo sa ho 10 učiteľov a metodikov z východného Slovensko a 10 z regiónu Zakarpatie na západe Ukrajiny. Hlavným cieľom projektu InovEduc je búranie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce. Oblasť východného Slovenska a Zakarpatia spája viac ako 1000 ročná spoločná história. Tento fakt nie je dostatočne reflektovaný vo vyučovacom procese a ani v povedomí dnešných (mladých) ľudí na oboch stranách hranice. Špecifickými cieľmi projektu sú vyškolenie učiteľov na oboch stranách hraníc, budovanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, vytvorenie pracovno-metodických listov, ktoré budú ďalej slúžiť na šírenie vedomostí a vytvorenie 3D modelov vybraných objektov – 10 na Slovensku a 10 na Ukrajine.

Seminár v Košiciach bol prvým z piatich seminárov. Ďalšie sa budú konať v Humennom, 2x v Užhorode a posledný seminár sa uskutoční v Bratislave.
Viac o projekte InovEduc nájdete na webe Centra pre európsku politiku TU.

Nie