Videli sme holokaust


Videli sme holokaust. VRZGULOVÁ, M. (Ed.). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2002. 128 s. (Vyšlo v r. 2003 s vročením 2002)

"Táto kniha rozhovorov a svedectiev je dokladom o tom, ako sa prenáša kultúrna pamäť medzi generáciami: ľudia, ktorí sa narodili po vojne a nezažili holokaust, majú zrazu pocit, že tiež 'boli pri tom'." (Egon Gál)