Víno v prameňoch.

Vo štvrtok 20. septembra 2018, v predvečer pezinského Vinobrania, sa pod záštitou primátora Olivera Solgu v Historickej sieni Starej radnice v Pezinku konala prezentácia publikácie Víno v prameňoch: Dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva.

 

Knihu predstavili riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala a zostavovateľ Štefan Hrivňák. Verejnosti sprístupňuje kultúrne bohatstvo obsiahnuté vo vybraných viac ako 50 jedinečných dokumentoch týkajúcich sa malokarpatského vinohradníctva, ktoré uchovávajú archívy v Bratislave a Modre. Zámerom desiatich spoluautorov (archivárov, historikov a etnologičky) bolo pramene stručne a výstižne priblížiť čitateľovi, ich konkrétny obsah zaradiť do kontextu doby, v ktorých vznikli, a priblížiť tak význam vinohradníctva v regióne od stredoveku do súčasnosti. Dokumenty sú publikované pri jednotlivých textoch na kvalitných fotografiách, tak, aby čitateľ získal i možnosť sám do prameňov nahliadnuť.

Symbolicky zaistiť šťastnú cestu knihy k čitateľom sa autori spoločne pokúsili jej posypaním bobuľkami zrelého pezinského hrozna.
 

Galéria: 
Nie