Výberové konanie do 21.8. 2020 - vedecký pracovník/čka

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výskumná a publikačná činnosť v odbore etnológia a sociálna antropológia, prípadne v iných príbuzných disciplínach, účasť na vedeckých projektoch.

Zamestnanecké výhody, benefity

Pružný pracovný čas, podľa aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané výkonové odmeny, možnosť odborného rastu, možnosť členstva v odborovej organizácii, stravné lístky alebo stravovanie v mieste výkonu práce (vlastná jedáleň).

Požadované kvalifikačné predpoklady

Ukončené PhD. vzdelanie v odbore etnológia a/alebo sociálna antropológia, prípadne v príbuzných spoločenských a humanitných vedách. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. Výhodou je publikačné portfólio v renomovaných vedeckých SSH časopisoch a skúsenosť s participáciou alebo vedením národných a medzinárodných projektov.

Požadované dokumenty

  • štruktúrovaný životopis
  • zoznam publikačnej a projektovej činnosti
  • motivačný list s víziou zapojenia sa do vedeckej stratégie ÚESA SAV

Záujemcovia / záujemkyne o miesto zašlú uvedené dokumenty do 21.8.2020 v elektronickej podobe na adresu: uetnsekr@savba.sk, predmet správy: „vedecký pracovník, konkurz“

Vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz, ktorý sa uskutoční v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV na Klemensovej 19 v Bratislave dňa 25.8.2020 o 15:00.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

21.8.2020 

Požiadavky na zamestnanca

  • uchádzači s VŠ vzdelaním III. stupňa
  • vedecký pracovník v odbore etnológia alebo sociálna antropológia
  • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, dochvíľnosť, zodpovednosť, samostatné riešenie projektových úloh

Kontaktná osoba

Andrej Gogora, PhD.
Tel.: 02-5296 4707, kl. 105
E-mail: andrej.gogora@savba.sk

Nie