Židia na Slovensku po roku 1945: Komunita medzi vierou a realitou


SALNER, Peter. Židia na Slovensku po roku 1945: Komunita medzi vierou a realitou. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 2016. 215 s. Etnologické štúdie, 24. ISBN 978-80-224-1510-1.
 

Publikácia prináša doteraz neznáme poznatky z prostredia židovských náboženských obcí na Slovensku po druhej svetovej vojne. Autor čerpal z doposiaľ nedostupných archívov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, ktoré predstavujú unikátny zdroj poznatkov o ich vnútornom fungovaní a usporiadaní. Tieto pramene okrem iného dokladajú aj snahu obcí o (niekedy márne) uchovanie zvyškov židovského kultúrneho dedičstva či židovského spôsobu života v mnohých lokalitách na Slovensku. Dielo navyše ponúka autorov pohľad zvnútra židovskej komunity, ktorý je čitateľom pochádzajúcim z mimožidovského prostredia neznám.y

​Publikáciu si môžete zakúpiť aj priamo v Ústave etnológie SAV. Prosím kontaktujte našu knižnicu prostredníctvom emailu uetkniznica@savba.sk

Menu?: 
Nie