Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

Multilaterálny projekt

Crimes against Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators

Nostiteľ projektu: United States Holocaust Memorial Museum, Washington, USA

Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2011 - 2013

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: