Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
má vyše 70-ročnú históriu

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Rozhovor so Soňou G. Lutherovou v podcaste BISLA o kolektívnom spomínaní a zabúdaní vo verejnom priestore. Vypočujte si tu alebo tiež na Spotify

V spolupráci s národnými partnermi a pod koordináciou tímu UESA SAV, v. v. i.  vzniká séria projektov UNESCO na podporu ochrany nehmotného dedičstva Ukrajiny.  

Soňa G. Lutherová sa so svojím pripravovaným dokumentárnym filmom Štastný človek zúčastnila stretnutia českej edície workshopu pre dokumentárne projekty dok.incubator

Pozývame Vás na odborný seminár s názvom Rituálna forma, náklady a efektivita z pohľadu maurícijských Hinduistov dňa 21. 6. 2022 od 13.00. Viac informácii TU

Naša doktorandka Editka Rigová prednášala žiakom základnej školy pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. 

Projekty

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

2021 - 2024

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0064/21

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

2021 - 2024

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0047/21

DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek

2020 - 2022

DESIRE - Design for all methods to create age-friendly housing
Koordinátor projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vedecké riešiteľky v ÚESA SAV:  Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.
Projektová manažérka za ÚESA SAV: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Finančná manažérka za ÚESA SAV: Mgr . Branislava Demková
Evidenčné číslo projektu: 2020-1-SK01-KA202-078245
Trvanie projektu: 2020-2022
 

Publikácie

Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz

Hlavinka, J. - Salner, P. ed.: Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019. 256 s. Etnologické štúdie, 41. ISBN 978-80-569-0449-7
 

THE SOCIO-CULTURAL CAPITAL OF SUCCESSFUL VILLAGES

Luther, D.: The Socio-Cultural Capital of Successful Villages. 1 vyd. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2021. pp. 81. ISBN 978-80-569-0915-7.

CIVIL CEREMONIES IN SOCIALIST CZECHOSLOVAKIA AND POST-SOCIALIST SLOVAKIA

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Civil ceremonies in socialist Czechoslovakia and post-socialist Slovakia. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o, 2021, 147 s., ISBN 978-80-569-0944-7.