Spoznávanie minulosti v mieri

Vedúcim partnerom je Impact Games (SK), spolupracujúcimi partnermi sú okrem ÚESA SAV, v. v. i. aj CRHACK LAB FOLIGNO (IT), Enabler Ltd. (HU) a Art Rebel 9 d. o. o. (SL). Partnerstvo je zložené z dvoch mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania (Impact Games a CRHACK LAB) a dvoch spoločností, pričom Enabler pôsobí priamo v oblasti vzdelávania a Artrebel9 v oblasti interaktívnych digitálnych riešení. ÚESA SAV, v. v. i. bude zodpovedať za použitý obsah, informácie a storytelling súvisiaci s kultúrnym dedičstvom, hmotným a nehmotným, zapísaným v Reprezentatívnom zozname ICH ľudstva. Zloženie skupiny partnerov pozostávajúcej z podnikateľských subjektov, ako aj mimovládnych organizácií a výskumného ústavu, ktorý sa zaoberá kultúrnym dedičstvom v najširšom zmysle slova, vytvára veľké množstvo príležitostí na vzájomné učenie sa predovšetkým v súvislosti s modelmi fungovania používanými v jednotlivých organizáciách. Gamifikovaná aplikácia obsahujúca rozšírenú realitu bude najmodernejšou digitálnou inováciou, ktorá sa na trh formálneho vzdelávania dostane zadarmo.