Film Sone G. Lutherovej Šťastný človek získal na medzinárodnom filmovom festivale Cinematik v Pieštanoch ocenenie

Martina Wilsch

Martina Wilsch