Kontakt

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava 1

Riaditeľka ústavu

Vedecký tajomník

Informačno-dokumentačný úsek

Vedecké zbierky

Knižnica