Organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

Riaditeľka ústavu

Vedecký tajomník

Hospodárka ústavu