Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
má vyše 70-ročnú históriu

Edita Rigová sa v decembri zúčastnila na panelovej diskusii k filmu Kapela (r. L.Kaboš) v rámci medzinárodného filmového festivalu This Human World vo Viedni. Viac info TU

Ďakujeme Vám za spoluprácu, záujem a podporu v tomto roku a spolu s Vami sa tešíme na nový rok 2020! Váš ÚESA SAV

Monika Vrzgulová získala za svoju dlhodobú prácu na poli ľudských práv a ochrany demokracie cenu Human Forum 2019. Srdečne gratulujeme!

27.-28.11. sa v Prahe uskutočnil 5. ročník Akadémie rómskych štúdií, ktorí sme spoluorganizovali so Seminářom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. VIAC TU.

3. 12. 2019 sa uskutoční Odborný seminár ÚESA SAV, na ktorom budú Tatiana Zachar Podolinská a Tomáš Hrustič prezentovať svoje aktuálne a ukončené projekty VEGA. Viac TU.
 

Projekty

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber

2019 - 2022

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/19

Publikácie

Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku

DANGLOVÁ, Oľga: Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku - Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 2019, 418 s.

Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad)

Salner, Peter: Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad). Bratislava: Ústav etnológie a socialnej antropológie SAV – VEDA  SAV 2019, 154 s. Etnologické štúdie 37. ISBN 978-80-970975-9-2.