Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
má vyše 70-ročnú históriu

Vo štvrtok o 19:00 v A4 vystúpi Monika Vrzgulová na podujatí 10x10=89 s krátkou prednáškou o odkaze Nežnej revolúcie. Viac TU.

Prečítajte si rozhovor so Zuzanou Panczovou o myslení konšpirátorov v minulosti i súčasnosti. Viac na aktuality.sk TU

Prečítajte si rozhovor s Jurajom Zajoncom o použití ľudového ornamentu v súčasnom dizajne a marketingu. Nájdete ho na portali fici.sk TU.

12.11.2019 o 13:00 vystúpia na odbornom seminári ÚESA SAV Alexandra Bitušíková a Eva Krekovičová s prezentáciami o výsledkoch ukončených VEGA projektov. Viac TU.

Oľga Dangľová bola ocenená za prínos k rozvoju sociálnych vied, etnológie a antropológie na Slovensku pamätnou medailou UK pri príležitosti 100. výročia jej založenia. Viac TU.

Projekty

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber

2019 - 2022

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/19

Publikácie

Tradičný odev Turca

BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Turca. Vrútky: FOMI, s. r. o. 2019. 160 s. ISBN 978-80-99943-00-2

SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 3/2019

Témou tretieho čísla je sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Pozrite si jeho obsah.

Globe in Motion 2. Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives

HLINČÍKOVÁ, Miroslava – SEKULOVÁ, Martina (Eds.). Globe in Motion 2. Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2019 s. 154, Etnologické štúdie 36, ISBN 978-80-970975-9-2.