Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
má vyše 70-ročnú históriu

Monika Vrzgulová získala za svoju dlhodobú prácu na poli ľudských práv a ochrany demokracie cenu Human Forum 2019. Srdečne gratulujeme!

27.-28.11. sa v Prahe uskutočnil 5. ročník Akadémie rómskych štúdií, ktorí sme spoluorganizovali so Seminářom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. VIAC TU.

3. 12. 2019 sa uskutoční Odborný seminár ÚESA SAV, na ktorom budú Tatiana Zachar Podolinská a Tomáš Hrustič prezentovať svoje aktuálne a ukončené projekty VEGA. Viac TU.
 

Občianske združenie Eduroma udelilo Arnemu Mannovi cenu Lúč z tmy. Pri tej príležitosti s ním vyšli rozhovory o jeho práci a výskumoch. Čítajte TU a TU.

Vo štvrtok o 19:00 v A4 vystúpi Monika Vrzgulová na podujatí 10x10=89 s krátkou prednáškou o odkaze Nežnej revolúcie. Viac TU.

Projekty

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber

2019 - 2022

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflection of existing practices and collection of new data.
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0066/19

Publikácie

Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad)

Salner, Peter: Judaizmus v tradícii a súčasnosti (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad). Bratislava: Ústav etnológie a socialnej antropológie SAV – VEDA  SAV 2019, 154 s. Etnologické štúdie 37. ISBN 978-80-970975-9-2.

Tradičný odev Turca

BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Turca. Vrútky: FOMI, s. r. o. 2019. 160 s. ISBN 978-80-99943-00-2