logo sief

Podujatia

16. kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023)
16ty kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023) s podnázvom Living Uncertainty sa uskutoční 7.-10. júna 2023 v Brne.   Naše kolegyne z ÚESA SAV, v.v.i. budú konvenovať 3 panely: Recovering Everyday Life in an Era of Multiple Crises...

Pripravované podujatia

logo sief
16. kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023)
16ty kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023) s podnázvom Living Uncertainty sa uskutoční 7.-10. júna 2023 v Brne.   Naše kolegyne z ÚESA SAV, v.v.i. budú konvenovať 3 panely: Recovering Everyday Life in an Era of Multiple Crises...
Coha
COHA 2023
Česká asociace orální historie v spolupráci s našim Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.,  Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Katedrou etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vyzývajú...

Archív podujatí

the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Z negramotného Róma sa stáva uvedomelý budovateľ socializmu. Akulturácia Rómov spojená s ich začlenením do robotníckej triedy vo filme Můj přítel Fabián z roku 1954
V mene Vedeckej rady ÚESA SAV , v. v. i., Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 o 13.00 hod v zasadačke ÚESA SAV, v. v. i. na Klemensovej 19 v Bratislave. Môj záujem o filmové zobrazenie Rómov je motivovaný...
basketbal
Sú hody na basketbalový kôš vnímané ako úspešnejšie po rituáli?
V mene Vedecekej rady ÚESA SAV , v. v. i., Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční v utorok 6. decembra 2022 o 13.00 hod v zasadačke ÚESA SAV, v. v. i. na Klemensovej 19 v Bratislave. Prezentujúci: M.A. Peter Maňo, PhD, CSc. Za...
unesco
17. Zasadnutie medzivládneho výboru Dohovoru pre ochranu nehmotného kulturného dedičstva
Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo 17. Zasadnutie medzivládneho výboru Dohovoru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Naša kolegyňa Ľubica Voľanská bola súčasťou delegácie Slovenskej republiky, ktorá po prvýkrát v histórii pôsobila vo Výbore 24 krajín. ...
akademia romskych studii
Akadémia rómskych štúdií 7
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v. v. i. a Seminář romistiky Katedry středoeuropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy organizujú už siedmy ročník Akadémie rómskych štúdií. Tohtoročná konferencia s názvom Reflexia...
1668177797216
Správa z Akadémie rómskych štúdií 7
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry středoeuropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy organizoval v Prahe Akadémiu rómskych štúdií 2022. Za ústav sa tohto podujatia zúčastnila riaditeľka...
desire-domcek_0
Medzinárodná konferencia Prostredie priateľské k veku
Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom Prostredie priateľské k veku v rámci projektu Erasmus+ „Desire for all: Methods to create age-friendly housing”, ktorá sa uskutoční dňa 3.novembra 2022 o 9:00 do 16:30 na Fakulte architektúry...
Screenshot_2022-09-26_12-38-34
Správa z konferencie "Prostredie priateľské k veku"
Minulý týždeň sa na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Prostredie priateľské k veku. Podujatie bolo vyvrcholením projektu ERASMUS+ “DESIRE – Design for all: methods to create age-friendly housing“, na...
narodny vybor
Poradný výbor pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín
Tomáš Hrustič bol Výborom ministrov Rady Európy vymenovaný za člena Poradného výboru pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín na štvorročné funkčné obdobie začínajúce 1. júna 2022. Rámcový dohovor je prvým právne záväzným multilaterálnym nástrojom...
ocenenie Matus Hnat
Náš grafik Matúš Hnát získal Národnú cenu dizajnu 2022
Náš dvorný grafik, Matúš Hnát, získal prestížne ocenenie Národná cena dizajnu 2022 v kategórii “Nový zjav” za svoju originalitu a konzistenciu v tvorbe knižných publikácií, posterov kultúrnych podujatí a kampaní. Matúš vyštudoval kulturológiu...
bitusikova_seminar
Odborný seminár Medzinárodné trendy v školení doktorandov
Dovoľujeme si Vás pozvať na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 11. 10. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave. Na podujatie sa bude možné pripojiť aj online: TU prof. ALEXANDRA BITUŠÍKOVÁ, PhDr., CSc. (ÚESA...
GLS 2022
Medzinárodná konferencia rómskych štúdií
Medzinárodná konferencia rómskych štúdií a výročné stretnutie členov medzinárodnej asociácie Gypsy Lore Society (GLS, založená v r. 1888, UK) sa uskutočnilo tento rok v Belehrade, v Srbsku (28-30.9.2022). Za ÚESA SAV, v. v. i. sa konferencie aktívne zúčastnila...
sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash
Ethnographic Exploration of The Culture of Degrowth: The Role of Anthropology in a Changing Climate
V mene Vedecekej rady ÚESA SAV , v. v. i., Vás týmto pozývam na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. septembra. 2022 o 14.00 hod v zasadačke ÚESA SAV, v. v. i. na Klemensovej 19 v Bratislave. Ethnographic...