Výskumné zbierky

Výskumné  zbierky patria s Knižnicou pod Informačno-dokumentačný úsek (IDÚ) ÚESA SAV, v. v. i. Oddelenie Výskumných zbierok funguje od roku 1953 ako organická súčasť pracoviska, ktorá poskytuje dokumentačnú, ale aj informačno-technologickú podporu pre vedecko-výskumné aktivity.

Zbierkové fondy

Frame8

Obrazové fondy

 • Zbierka fotografií (fotonegatívov, fotopozitívov, diapozitívov, digitálnych snímok)
 • Zbierka kresieb
Group 765

Audiovizuálne a iné fondy

 • Zbierka zvukových nahrávok
 • Zbierka filmových nahrávok
 • Archív Etnografického atlasu Slovenska
 • Archív Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska

 

Group 766

Textové fondy

 • Zbierka výskumných správ
 • Zbierka F. Wollmana
 • Pozostalosť manželov Berankovcov
 • Zbierka magických a náboženských textov
 • Zbierka rozprávok
 • Zbierka prózy
 • Zbierka piesní
 • Zbierka balád
 • Zbierka parémií

Galéria