Publikácia bola ocenená Prémiou Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii spoločenských vied.