Ethnological researches of Slovak ethnicity in Hungary

Bilateral project

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku 

Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS

Project coordinator: doc. PhDr. Eva Krekovičová, CSc.

Duration of the project: 2006 - 2012

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2012