Folk knowledge and its social and cultural conditions

VEGA project

Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky

Coordinating Institution: ÚEt SAV 

Project coordinator in the Institute of Ethnology SAS: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (2013), RnDr. Tatiana Bužeková, PhD. (2011-2013)

Project no.: VEGA 2/0092/11 

Duration of the project: 1.1.2011 – 31.12.2013

Project results (assorted):
KILIÁNOVÁ, G. Introduction: Ritual, Conflict and Consensus. In KILIÁNOVÁ, G., JAHODA, Ch., FERENCOVÁ, M. eds. Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2012, p. 1–11. [28 pp.]

BUŽEKOVÁ, T. Modern faces of antient wisdom. In KILIÁNOVÁ, G., JAHODA, Ch., FERENCOVÁ, M. eds.: Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2012, p. 75-90. [38,5 pp.]

Metodologické problémy etnografického výskumu. BUŽEKOVÁ, T. – JEROTIJEVIĆ, D. (eds.) Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2012. 147 pp. ISBN 978-80-263-0335-0. 

BUŽEKOVÁ, Tatiana, JEROTIJEVIĆ, Danijela, KANOVSKÝ, Martin (2011). Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík. Bratislava: Ústav etnológie, Eterna Press, ISBN 978-80-969259-4-0. 2.

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2013