​Project Uaxactún 2010 – 2011

Multilateral research project - Monumentos de Uaxactún 2010–2011

Coordinating institution: Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave 

Project member in the Institute of Ethnology SAS: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Duration of the project: 1.3.2010–31.12.2011 

Project no.: PÚ/2010, PÚ 2011 

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2011