Adam Wiesner, Mgr., PhD.

Autoethnography & Reflexive Writing, Mad/Monster Studies, Queer Research, Postmodern Therapeutic Approaches


VŠ vzdelanie: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor: studium humanitní vzdělanosti (2006), obecná antropologie (2010), Ústav etnológie SAV, odbor: etnológia (2016)
Tituly a vedecké hodnosti: Bc. (2006), Mgr. (2010), PhD. (2016)
Komunikačné jazyky: angličtina, španielčina
Rok nástupu do ústavu: 2011
 

Vedecké projekty

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania, VEGA. 2019-2021

Súčasné obrazy socializmu, APVV. 2017-2021

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku, VEGA. 2016 – 2019

Adaptácia obyvatelov mesta v procese spoločenských zmien, VEGA. 2012 – 2013

Pedagogická činnosť

Seminár „Úvod do kritického studia identity a rodu II“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester 2013/2014)

Seminár „Úvod do kritického studia identity a rodu“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2012/2013)
 

Zahraničné pobyty

Departamento de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid, Španielsko (august 2007 - júl 2008)
 

Bibliografia

Monografie

VOĽANSKÁ, Ľ., WIESNER, A. (Eds.) (2019). Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku [New Approaches in Ethnology and Social Anthropology in Slovakia]. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 175 p. Etnologické štúdie, 39. ISBN 978-80-224-1789-1

WIESNER, A. (2017). Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA, 215 p. Etnologické štúdie, 30. ISBN 978-80-224-1622-1


Kapitoly v monografiách

WIESNER, A. (2019). Od psaní o sobě ke spolupráci: reflexivní psaní a spolupracujíci přístup v terapii a (auto)etnografii. [From Writing about Oneself to Collaboration: Reflexive Writing and the Collaborative Approach in Therapy and (Auto)Ethnography]. In Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku, 109-143. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; VEDA. ISBN 978-80-224-1789-1

BAHNA, V., VOĽANSKÁ, Ľ., WIESNER, A. (2019). Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku [New Approaches in Ethnology and Social Anthropology in Slovakia]. In Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku, 9-24. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; VEDA. ISBN 978-80-224-1789-1

WIESNER, A. (2013). Akceptace hnutí LGBTI v současném společensko-politickém kontextu [Acceptation of LGBTI Movements in the Current Socio-Political Context]. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV.: spoločenská zmena a adaptácia, 79-97. Banská Bystrica; Bratislava: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Ústav etnológie SAV. ISBN 978-80-88997-52-8


Vedecké štúdie

WIESNER, A. (2020). Contemplating Reflexivity as a Practice of Authenticity in Autoethnographic Research. The Qualitative Report, 25(3), 662-670.
Dostupné na: https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol25/iss3/7/ 

WIESNER, A. (2019). Street art a graffiti v kontextu města. Slovenský národopis, 67(1), s. 47-62. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/se-2019-0003

WIESNER, A. (2018). Autoethnography: Beyond Gender Binary through Writing Lives. In Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 335-346.
Dostupné na: https://doi.org/10.2298/GEI1802335W

WIESNER, A. (2013). Frakce a sítě kooperace v LGBTQ hnutí. In Slovenský národopis, 61 (1), 55-73.

WIESNER, A. (2012). LGBTQ Activism and the Appropriation of Queer Theory in Spain. In: Import - Export -Transport: Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion. Ed. S. Mesquita, M. K. Wiedlack, K. Lasthofer, 165-80. Wien: Zaglossus. ISBN 978-3-9502922-9-9.

Recenzie

WIESNER, A. (2019). Anthropology in Society [Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti], Slovenský národopis, 66(4), 528-530.