Akadémia rómskych štúdií

29.11. - 1. 12. 2017
Ústav etnológie SAV v spolupráci s Kanceláriou verejného ochrancu práv organizuje III. ročník AKADÉMIE RÓMSKYCH ŠTÚDIÍ. Podujatie sa uskutoční 29.–1.12. 2017. POZOR ZMENA!!! Podujatie sa z technických príčin presúva na KLEMENSOVÚ ul. 19 v Bratislave, do zasadačky v podkroví. 
Cieľom III. ročníka akadémie je prezentovať najnovšie trendy z oblasti rómskych štúdií v Čechách a na Slovensku a pokračovať v kurze rómskeho jazyka pre verejnosť. Počas prvého dňa akadémie (29.11.) odznejú prednášky uznávaných odborníkov - romistov zo Slovenska a Čiech: Daniel Škobla z Ústavu etnológie SAV a Inštitútu pre výskum práce a rodiny sa pozrie na výsledky projektov budovania infraštruktúry v rómskych osídleniach z perspektívy kritickej sociológie, Daniela Fiľakovská Bobáková a Andrej Belák z Lekárskej fakulty UPJŠ nadviažu na minuloročnú prednášku ich kolegov a zamerajú sa na pozíciu Rómov v zdravotnom systéme na Slovensku. Historička Lucia Seglová z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity predstaví výsledky svojho výskumu Rómov v Turci a Pavel Kubaník z Ústavu romistiky Univerzity Karlovej v Prahe sa z pohľadu sociolingvistiky zameria na proces osvojovania si Slovenčiny rómskych detí v predškolskom veku. Nasledujúce dva dni (30.11.-1.12.) sa uskutoční intezívny kurz rómskeho jazyka pre verejnosť, ktorý budú viesť lingvisti a pedagógovia vyučujúci rómčinu.

Správu z podujatia nájdete TU

Plagát a program podujatia nájdete v galérii nižšie. 

Galéria: